Заедно = Съвместно 1–2 : 2014-2015 / [уред. Георги Старделов]. – Скопје : МАНУ : Българска академия на науките, 2016. – 108 стр. : илустр. – (Едиција Заеднички чествувања = Едиция съвместни чествания)