Крсте П. Мисирков : Собрани дела. Кн. 2 : Печатени истражувања и статии : (1898–1909) / подготовка Блаже Ристовски
[= Krste P. Misirkov : Collected Works. Vol. II: Printed studies and articles : (1898-1909) / prepared by Blaže Ristovski]
Скопје, 2007. – 441 стр.
ISBN 978-9989-101-81-6