Прилози. Одделение за биолошки и медицински науки = Contributions. Section of Biological and Medical Sciences (ISSN 0351-3254): XXIX 1(2008);