Рудните слоеви на сеќавањето : разговори со Влада Урошевиќ / Људмил Спасов = Ore Layers of Memory : conversations with Vlada Urošević / Ljudmil Spasov. – Скопје, 2014. – 251 стр.

ISBN 978-608-203-115-6