Свети Наум Охридски : ревносен следбеник на словенските првоучители и храбар заштитник на нивното дело : свечен собир по повод 1100 години од упокојувањето на свети Наум Охридски, Охрид, 30 јуни 2010 година / Петар Хр. Илиевски ; уред. Ката Ќулавкова. – Скопје, 2011. – (Свечени собири ; св. 56). – 20 стр.