Скендербег (1405-1468) / Гане Тодоровски, Али Алиу ; [уредник Томе Серафи­мов­ски]. – Второ издание. – Скопје : МАНУ, Фондација „Трифун Костовски”, 2013. – 272 стр. ISBN 9989-101-63-9