++389 (0)2 32 35 400

Заштита на укажувачи

Согласно со член 2 став 1 и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор и со член 2 став 1 и член 3 од Правилникот за заштитено надворешно пријавување, овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно и заштитено надворешно пријавување е Дијана Славеска, е-пошта: dtrajcevska@manu.edu.mk, контакт телефон: 02/ 3235-400.

Закон за заштита на укажувачи
Правилник за заштитено внатрешно пријавување во МАНУ
Правилник за заштитено надворешно пријавување од Министерство за правда
Правилник за заштитено внатрешно пријавување во јавниот сектор
Упатство за прием на пријави од укажувачи издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите