Почитувани,

Македонската академија на науките и уметностите има чест да ве покани на одбележувањето на денот на академијата – 51 година од нејзиното основање.

Поканата за одбележувањето на денот на академијата може да ја погледнете: ТУКА.

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук