На 5 јули 2018 година, во куќата на Уранија, Охрид, Архитектонскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Општината Охрид, Музејот на град Скопје и Македонската академија на науките и уметностите организираа јубилеј „100 години од раѓањето на архитектот Борис Чипан“.