Архитектонскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Општината Охрид, Музејот на град Скопје и Македонската академија на науките и уметностите имаат чест да Ве поканат на јубилејот „100 години од раѓањето на архитектот Борис Чипан“.

12 часот – отворање на настанот
12.30 – 15 часот – беседи за Борис Чипан
19.30 часот – отворање на Изложбата

Настанот ќе се одржи на 5 јули 2018 година, четврток, во куќата на Уранија, Охрид.

 

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук