Почитувани,

Центарот за стратегиски истражувања при МАНУ со поддршка од Министерството за образование и наука, ја организира четвртата сесија на:

ОХРИДСКА ШКОЛА НА ПРИРОДНО ПРАВО

6 декември 2018, почеток: 9,30 часот, МАНУ.

Поканата и агендата за четвртата сесија на Охридска школа на природно право може да ја погледнете: ТУКА.

Here you can find the invitation and the agenda of the Fourth session of the Ohrid School of Natural Law.

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук