Македонската академија на науките и уметностите
и Центарот за животна средина и материјали
 имаат чест и задоволство да Ве поканат на пленарното предавање на

нобеловецот Ден Шехтман
на тема:
QUASI-PERIODIC MATERIALS – A PARADIGM SHIFT IN CRYSTALLOGRAPHY

Амфитеатар на МАНУ,
25 мај (четврток) 2023 година, во 09:15 часот

Покана

Фотографии: