МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ
има чест да Ве покани на отворањето на изложбата
на

Жарко Јакимовски

Ликовен салон на МАНУ
26 октомври (среда) 2022, во 19 часот