На 10 април 2019 година во Амфитеатарот на МАНУ се одржа свечен собир по повод 110-годишнината од раѓањето на акад. Харалампие Поленаковиќ. Собирот го отвори акад. Таки Фити, претседател на МАНУ. Свои обраќања имаа, акад. Витомир Митевски, секретар на Одделението за лингвистика и литературна наука, акад. Влада Урошевиќ, акад. Зузана Тополињска и акад. Катица Ќулавкова.

Фотографии од настанот:

 

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk