На 31 мај 2018 година, Истражувачкиот центар за компјутерски науки и информатички технологии при МАНУ организираше предавање на тема: „Инспирација од природа: Сензори за хирургија и подводни морски истражувања“ од д-р Виктор Груев, University of Illinois Urbana-Champaign.

Апстрактот може да го погледнете: ТУКА.

Контакт

Академија на науките и уметностите на Република Северна Македонија – МАНУ
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук