Почитувани,

Во рамките на Месечните лингвистички средби COLLOQUIA LINGUISTICA, Истражувачкиот центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“ при МАНУ има чест да Ве покани на

Предавање:
КВАНТИТАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ЗБОРОВНИОТ ФОНД
НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
од
Шинаси Деребеј
САМ 97, Берлин, Германија

Предавањето ќе се одржи на 20 септември 2019 (петок)
во 11.00 часот во малите сали на МАНУ

Поканата за предавањето може да ја погледнете: ТУКА.

Контакт

Академија на науките и уметностите на Република Северна Македонија – МАНУ
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук