Во организација на НУ Националната галерија на Македонија, Министерството за култура на Република Македонија и Македонската академија на науките и уметностите, во Ликовниот салон на МАНУ беше отворена изложбата на уметникот Решат Амети по повод 25 години од неговото творештво.

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk