На 27 јули 2018 година, по повод смртта на акад. Милан Ѓурчинов, Македонската академија на науките и уметностите и Филолошкиот факултет „Блаже Конески„ од Скопје одржаат заедничка Комеморативна седница во Свечената сала на МАНУ.

Фотографии од настанот: