На 16 и 17 мај 2018 година во организација на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика при Македонската академија на науките и уметностите, се одржа Меѓународна манифестација под наслов “Македонистички денови во МАНУ”.

Програмата за Меѓународната манифестација може да ја погледнете: ТУКА.

Фотографии од настанот:

 

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk