Д-р Димитар Ефремов, професор по хематологија и раководител на Одделението за молекуларна хематологија во ICGEB, Трст, Италија, избран за член на МАНУ надвор од работниот состав, одржа пристапно предавање на тема: „Нови приоди во третманот на хроничната лимфоцитна леукемија“.

 

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk