На 5 јули 2018 година, во куќата на Уранија, Охрид, Архитектонскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Општината Охрид, Музејот на град Скопје и Македонската академија на науките и уметностите организираа јубилеј „100 години од раѓањето на архитектот Борис Чипан“.

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk