Прилози 41 (2) 2020 година, Одделение за природно-математички и биотехнички науки посветено на акад. Ѓорѓи Чупона може да се најде тука.