На 15-ти декември во просториите на Македонската академија на науките и уметностите беше презентирано основањето на Платформа за еколошка правда, како дел од проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“.

Повеќе информации за настанот можете да прочитате тука.

 

Фотографии од настанот: