Untitled logo

Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) во соработка со Универзитетот “Гоце Делчев” – Штип, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Универзитетот на Југоисточна Европа, со поддршка од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, распишуваат повик за учество на Охридската школа на природно право на тема „Говор на омраза, криминал од омраза и други современи облици на криминалитет“, што ќе се одржи во Охрид од 17 до 23 септември 2017 година.

Повикот за учество може да го погледнете: ТУКА.

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk