На 2 октомври 2018 година, во малите сали на МАНУ, Илија Чашуле, член на МАНУ надвор од работниот состав, одржа предавање на тема: „За супстратната лексика во македонскиот јазик“. Поздравна реч имаше акад. Витомир Митевски, секретар на Одделението за лингвистика и литературна наука на МАНУ.

Фотографии од настанот: