На 17 април 2018, по повод одбележувањето на 25-годишнината од приемот на Република Македонија во Обединетите нации и 100-годишнината од раѓањето на првиот претседател на Република Македонија Киро Глигоров, во Македонската академија на науките и уметностите се одржа промоција на Зборникот „ЗА И ОД КИРО ГЛИГОРОВ“.

Фотографии од настанот:

 

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk