Македонската академија на науките и уметностите
има чест да Ве покани на промоција на монографијата

„Газанфер Бајрам“

 поздравна реч: 
акад. Љупчо Коцарев, претседател на МАНУ

промотор на монографијата:
акад. Влада Урошевиќ, секретар на Oдделението за уметност на МАНУ 

Клуб, МАНУ
11 април (вторник) 2023, во 12 часот 

 

Фотографии од настанот: