По повод Интернационалната година на кристалографијата – 2014, академик Глигор Јовановски одржа предавање под наслов КРИСТАЛОГРАФИЈАТА ОД ЕРАТА НА ЛАУЕ И БРЕГ ДО ДЕНЕШНИ ДЕНОВИ, а веднаш потоа во просториите на МАНУ беше отворена и ЗБИРКАТА НА МИНЕРАЛИ од Република Македонија, во која се изложени околу 100-тина минерални примероци од нашата земја.

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk