По повод Интернационалната година на кристалографијата – 2014, академик Глигор Јовановски одржа предавање под наслов КРИСТАЛОГРАФИЈАТА ОД ЕРАТА НА ЛАУЕ И БРЕГ ДО ДЕНЕШНИ ДЕНОВИ, а веднаш потоа во просториите на МАНУ беше отворена и ЗБИРКАТА НА МИНЕРАЛИ од Република Македонија, во која се изложени околу 100-тина минерални примероци од нашата земја.

Фотографии од настанот: