Во организација на Истражувачкиот центар за проучување на културното наследство при Македонската академија на науките и уметностите, д-р Михаило Поповиќ, научен соработник на Институтот за проучување на средновековната историја при Австриската академија на науките, одржа предавање на тема: „Султанијата Мара и Македонија во XV век (според најнови истражувања)“.

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk