Во организација на Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов“ при Македонската академија на науките и уметностите, проф. Лили Стојановска (Prof. Lily Stojanovska), професор на Колеџот по биомедицина, Универзитет Викторија, Мелбурн, Австралија, одржа предавање на тема: „Хронични заболувања: која е разликата меѓу половите“.

Фотографии од настанот: