Почитувани,

Во рамките на Месечните лингвистички средби COLLOQUIA LINGUISTICA, Истражувачкиот центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“ при МАНУ има чест да Ве покани на

Предавање:
КВАНТИТАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ЗБОРОВНИОТ ФОНД
НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
од
Шинаси Деребеј
САМ 97, Берлин, Германија

Предавањето ќе се одржи на 20 септември 2019 (петок)
во 11.00 часот во малите сали на МАНУ

Поканата за предавањето може да ја погледнете: ТУКА.

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk