На 19 март 2019 година се одржа предавање на тема: „Културната политика и театарот во Југославија и во Хрватска 1945 – 1955“ („Kulturna politika i kazalište u Jugoslaviji i Hrvatskoj 1945 – 1955“) од проф. д-р Сњежана Бановиќ (Загреб, Република Хрватска). Научниот опус на Сњежана Бановиќ го претстави академик Катица Ќулавкова а модератор на настанот бидеше д-р Јелена Лужина.

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk