Македонската академија на науките и уметностите
има чест да Ве покани на пристапното предавање
на новоизбраниот редовен член во работниот состав на Академијата 

 акад. Димитар Ефремов

 на тема:
  ИНОВАЦИИ ВО ХРОНИЧНАТА ЛИМФОЦИТНА
ЛЕУКЕМИЈА И НИВНИОТ ИМПАКТ ВО ТРЕТМАНОТ
НА МАЛИГНИТЕ ХЕМАТОЛОШКИ БОЛЕСТИ  

Пригодно обраќање ќе одржи акад. Живко Попов

Амфитеатар на МАНУ,
31 мај (среда) 2023 година, во 12 часот

 

Покана

Фотографии од настанот: