Македонската академија на науките и уметностите
има чест да Ве покани на пристапното предавање
на новоизбраниот дописен член во работниот состав на Академијата

Дијана Плашеска-Каранфилска

на тема:
ГЕНОМСКА МЕДИЦИНА
од истражување до клиничка примена

Пригодна реч ќе одржи акад. Александар Димовски

Амфитеатар на МАНУ,
22 март (среда) 2023 година, во 12 часот

Фотографии од настанот: