Проф. д-р Драги Ѓоргиев, дописен член на МАНУ, одржа пристапно предавање на тема: „Исламизацијата на Македонија во османлискиот период“.

Фотографии од настанот: