Академик Шашти Хермансон (Kersti Hermansson), Шведска, член на МАНУ надвор од работниот состав одржа пристапно предавање  на тема: „Патување во наносветот со Ервин Шредингер и Исак Њутн“.

Фотографии од настанот: