Министерката за финансии Нина Ангеловска и министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, на 27 декември 2019 година присуствуваа на работна средба во Македонската академија на науките и уметностите.

На средбата присуствуваа актуелниот претседател и потпретседател на МАНУ акад. Таки Фити и акад. Владо Матевски, новиот претседател на МАНУ, акад. Љупчо Коцарев, секретарот на секретаријатот на МАНУ и научни соработници од Центарот за стратегиски истражувања „Ксенте Богоев“ при МАНУ.

Целта на средбата беше формирање на стратешко партнерсво помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Македонската академија на науките и уметностите за отпочнување на активности за изработка на Национална стратегија за развој на човечкиот капитал во земјата. Идејата е иницирана и поддржана од Светска банка.

Претседателот на МАНУ, акад. Таки Фити, ја поздрави иницијатива за започнување на соработка и потенцираше дека МАНУ активно ќе се вклучи во активностите.

 

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk