Свечено одбележување на 80 години од раѓањето на академик Цветан Грозданов и промоција на првиот број на MONUMENTA, списание  на Истражувачкиот центар за културно наследство при МАНУ. На свеченоста беше прикажан филмот на МРТ снимен по повод јубилејот на академик Цветан Грозданов: „Меѓу иконите и фреските“.

 

Фотографии од настанот:

 

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk