Почитувани,

МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ има чест да Ве покани на

СВЕЧЕНИОТ СОБИР
ПО ПОВОД 100-ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА
АКАД. ДИМИТАР МИТРЕВ

Собирот ќе го отвори акад. Таки Фити, претседател на МАНУ

Обраќање на акад. Витомир Митевски, секретар на Одделението за лингвистика и литературна наука
Обраќање на акад. Катица Ќулавкова
Обраќање на проф. д-р Веле Смилевски
Обраќање на проф. д-р Ангелина Бановиќ-Марковска
Обраќање на проф. д-р Илинка Митрева

Свечениот собир ќе се одржи во Амфитеатарот на МАНУ, на 12 ноември (вторник) 2019 година, во 12 часот

Поканата за Свечениот собир може да ја погледнете: ТУКА.