Датум: 14 март 2014

Место: Амфитеатар на МАНУ

Фотографии од настанот: