Обраќањето на претседателот на МАНУ по повод 100 години од формирањето на Филозофскиот факултет во Скопје, можете да го прочитате тука.