Извадок од каталогот „Bewahren?! Mosaiken und keramische Wandflächen in der Denkmalpflege“ (Одржување?! Мозаици и керамички ѕидни површини во зачувување на спомениците), каде што е претставен акад. Газанфер Бајрам.