На 27 и 28 август, 2023, во организација на Синолошкиот центар на знаење при Лексикографскиот центар на Македонската академија на науките и уметностите во Охрид се одржа меѓународна научна конференција, насловена како – „Sino-Balcanica: Пресеци на културата, јазикот и историјата“. На конференцијата, којашто се одвиваше во Куќата на Уранија, зедоа учество над триесетина научници и истражувачи од голем број на земји, каде што освен од Македонија, со свои трудови се претставија и излагачи од: Албанија, Бугарија, Германија, Грција, Кина, Србија, Хрватска, Шпанија

Приказ

Фотографии од настанот