На 14 мај 2018 година, во Македонската академија на науките и уметностите се одржа промоција на изданието на МАНУ – РАЗГОВОРИ СО ОМЕР КАЛЕШИ СКОПЈЕ – ИСТАНБУЛ – ПАРИЗ од Луан Старова.

 

Фотографии од настанот:

 

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk