Untitled logo

На 04.12.2017 година во организација на Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов“ при Македонската академија на науките и уметностите и Македонското здружение за хумана генетика, проф. д-р Борут Петерлин од Клиничкиот институт за медицинска генетика, Универзитетски клинички центар Љубљана, Словенија, одржа предавање на тема:

Геномска медицина – време за имплементација во здравствениот систем

Фотографии од настанот: